PlayPause

Istoric

 

Situată în partea de sud-est a depresiunii Maramureşului, pe interfluviul dintre râurile Mara şi Cosău, la o altitudine medie de 500 m, comuna Ocna Şugatag are în componenţă patru sate: Ocna Şugatag, centru de comună, Breb, Hoteni şi Sat Şugatag.

Localitatea Ocna Şugatag este cunoscută încă de pe vremea romanilor, din primele secole după Hristos. De aici si din alte ocne se alimenta Imperiul cu sarea din bucate. 
Prin secolele XIII-XIV pornea un drum al sării care trecea Gutâiul. De acolo, prin hotarul Săpânţei la Şelătruc şi Huta Certeze în Ţara Oaşului şi mai departe spre Sătmar, alimentând cetăţile Buda şi Viena, iar în perioadele practicabile, sarea din Ocna Şugatag era cărată cu pluta pe Tisa şi de acolo dusă în marile capitale ale Europei.

Localitatea Ocna Şugatag, ţinut de istorie şi legendă, amplasată într-un decor natural de o excelentă peisagistică la poalele Muntelui Gutâi, cu o panoramă vastă de unde pot fi admiraţi Munţii Maramureşului, comuna Ocna Şugatag, se află la întretăierea unor drumuri datate din timpuri istorice, astăzi localitatea reprezentând o vestită zonă turistică.

Până in anul 1948, localitatea Ocna Şugatag a fost sub aspect administrativ centru de plasă, cunoscând o reală dezvoltare economică şi socială, astăzi rolul ei polarizator fiind mult mai accentuat.

Sub aspect turistic localitatea Ocna Şugatag, beneficiind de apele cloro-sodice şi factori climaterici specifici şi a efectelor acestor ape, se bucură de o afluenţă turistică impresionantă, fiind cea mai căutată zonă din acest colţ de ţară, renumită prin tratamentul afecţiunilor reumatismale, a asteniei şi surmenajului, cât şi pentru combaterea proceselor inflamatorii cronice, fiind considerată din punct de vedere turistic "Perla Maramureşului".

Astăzi şcoala din Ocna Şugatag are 457 de elevi, la un efectiv de 41 de cadre didactice de predare. Organizată, gândită şi gospodărită la nivel superior, aceasta -şcoala- şi-a găsit cadenţa, rezultatele ei fiind apreciate la toate nivelele de percepţie ale cetăţenilor comunei. Cele 29 clase şi grupe din toate ciclurile de învăţământ sunt canalizate în spiritul reformei învăţământului.

Ambientul, calitatea învăţământului şi mai ales elementele cu conţinut calitativ au fost şi rămân dezideratele care au produs emulaţia necesară demersului instructiv-educativ.

Cu începerea anului şcolar 2010-2011, Liceul Tehnologic Ocna Şugatag are în structură următoarele şcoli:

Şcoala Sat Şugatag;

Şcoala Breb.

Proiecte&Activități

Vizitatori

Avem 27 vizitatori și nici un membru online

© 2018 Liceul Tehnologic Ocna Șugatag

Administrator site Rednic Vasile